Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Powiększ zdjęcie

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

Powiększ zdjęcie

Zapraszamy do udziału

GOPS rozpoczyna realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”

Powiększ zdjęcie

W dniu 27 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

29 marca 2018
Czytaj więcej o: GOPS rozpoczyna realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo”