Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie

Samodzielny referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych, Programu „Dobry Start”, pomocy materialnej uczniom.
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie.

Więcej informacji w załącznikach.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie

Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podsumowanie realizacji - Podprogram 2018

Parafia p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie w czerwcu 2019 roku zakończyła realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ustawa o centrach usług społecznych z podpisem Prezydenta

Powiększ zdjęcie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie  Grażyna Jolanta Bień uczestniczyła w uroczystości podpisania ustawy o centrach usług społecznych, która odbyła się 23 sierpnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Ustawa o centrach usług społecznych z podpisem Prezydenta

Wydarzenie Lokalne