Komunikat w sprawie terminu składania wniosków na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

1. świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019 (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.);

2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.);

3. świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 (od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.)

4. świadczenia dobry start ( od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. ) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, Plac Rynkowy 14, w pokoju nr 1,
w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00
wtorek - piątek w godz. 700 do 1500.

Ponadto, wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 754 45 27 lub na stronie internetowej www.gopssrokowo.pl

 

Świadczenie wychowawcze

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na  okres 2017/2018 w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Podobna zasada będzie obowiązywała w kolejnych miesiącach, tj.:

-  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

-  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

-  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

-  wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

Fundusz alimentacyjny

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie  z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018 w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 Podobna zasada będzie obowiązywała w kolejnych miesiącach, tj.:

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

-  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

-  w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

-   wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

 

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenie dobry start

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie

2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Przykładowe wzory wniosków i załączników są opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie