16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet- Kampania "Biała wstążka"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

W dniach 25.XI – 10.XII. co roku na całym świecie organizowane są obchody Międzynarodowe  16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet- Kampania "Biała wstążka".

Kampania "Biała Wstążka"  skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, tłumaczył ,że to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Gdy chronimy kobiety -ofiary przemocy domowej- to też chronimy dzieci. Dzieci, które doznały szacunku, została ochroniona ich godność, w przyszłości potrafią szanować innych w szczególności swoich rodziców, dziadków.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie w ramach Kampanii „Biała wstążka” organizuje:

KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ NA TEMAT PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

„Cierpienie w zaciszu”

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców Gminy Srokowo na problem przemocy wobec osób starszych oraz zmiany myślenia i postaw społecznych w traktowaniu osób starszych

Osoby starsze wstydzą się zgłaszać przemoc, którą doświadczają od swoich bliskich. Najczęstsze przyczyny niezgłaszania przemocy, znoszenie cierpienia w zaciszu są:

-związek emocjonalny osoby doświadczającej przemocy z osobą stosującą przemoc
-próba ochrony osoby stosującej przemoc
-zależność finansowa i emocjonalna od młodszych członków rodziny
-strach przed pogorszeniem swojej  sytuacji
-strach prze eskalacją przemocy
-niski poziom wiedzy i świadomości swoich praw oraz na temat przemocy
-strach przed odrzuceniem społecznym
-ograniczone kontakty społeczne, słaba mobilność.

Pierwszym działaniem w ramach kampanii będzie zorganizowana 4 grudnia 2018r. debata społeczna, w której udział wezmą: wójt Gminy, księża, lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, przedstawiciele policji, pomocy społecznej, członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele oświaty, sołtysi i radni gminy Srokowo oraz mieszkańcy gminy.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jakie zagrożenia występują wobec osób starszych oraz jak wpływać by czuli się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Wspólnie zostaną wypracowane sposoby zapobiegania, reagowania i przeciwdziałania przemocy.

Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie konkursu plastycznego „Pomagam o starszym” skierowanym do dzieci szkoły podstawowej w Srokowie i Solance. Wykonane prace przez dzieci zostaną ocenione przez komisję konkursowe. Najlepsze prace zostaną nagrodzone wykorzystane do przygotowania kalendarza ściennego na 2019r.

Zostanie rozprowadzana  ulotka informująca o kampanii z numerami telefonu pod który można dzwonić i informować o przemocy wobec osób starszych.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie