Kampania „STOP FAS” wrzesień 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2019

Uczestnicy I edycji projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Srokowo” i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie włączyli się po raz kolejny do udziału w Kampanii „STOP FAS”. Kampania była promowana poprzez ubranie koszulek z napisem „Woda-tak. Alkohol – nie” i rozdawanie mieszkańcom materiałów informacyjno- edukacyjnych na temat prowadzonej Kampanii podczas wydarzenia lokalnego jakim był PIKNIK MALUCHA 8 września 2018 r.

Co to jest FAS?

​FAS (Fetal Alcohol Syndrome) czyli Alkoholowy Zespół Płodowy  - to jednostka chorobowa (wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób), której przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży.

 U dzieci z  FAS stwierdza się:

  • niedobór wzrostu i wagi;
  • wady w budowie twarzy (dysmorfie);
  • uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu.

Często występują również wady narządów wewnętrznych, narządów zmysłów, stawów i innych części ciała. Uszkodzenia, których doznało dziecko w łonie matki, zaburzają jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. FAS jest nieuleczalny. Można jednak zmniejszyć problemy dziecka udzielając mu pomocy. W zależności od tego, jakie stwierdza się u niego deficyty, leczenie powinni prowadzić: pediatra, neurolog, psychiatra, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Od 2000 roku używa się również terminu FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) na określenie wszystkich zaburzeń, których przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. FAS jest najpoważniejszym z tych zaburzeń.

Kampania „STOP FAS” przeprowadzana jest na terenie kraju w obchody Światowego Dnia FAS, który  jest swoistą kampanią, mającą na celu uświadomić nie tylko kobiety w ciąży, ale całe społeczeństwo, jakie zagrożenia niesie ze sobą spożywanie alkoholu w ciąży. Święto obchodzone na świecie corocznie 9 września.

Oprócz uczestników projektu i pracowników GOPS do współpracy włączyła się także  Gmina Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Srokowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie