Uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2019

Kolejnych 13 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” rozpoczęło od marca 2019 r. cykl szkoleń warsztatowych. Warsztaty poprzedziły  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które  poprzez  diagnozę, sytuację funkcjonowania społecznego i zawodowego, określą kompetencje, zasoby, trudności, problemy, predyspozycje, potrzeby i oczekiwania  u uczestników projektu.

To wszystko ma pomóc określić Indywidualną Ścieżkę Reintegracji (IŚR) każdego uczestnika projektu. Za nimi są już pierwsze grupowe spotkania warsztatowe: z umiejętności wychowawczych, warsztaty motywacyjne i umiejętności psychospołecznych oraz warsztaty z doradcą zawodowym , w tym wyjazd na Targi Pracy.

Warsztaty prowadzą specjaliści:  Pani Julita Szwangruber- doradca zawodowy, Pani Dagmara Rosikoń–psycholog, Pani Grażyna Kulka- psycholog, Pani Izabela Malinowska – psycholog. Uczestnicy projektu przejdą też cykl warsztatów z zarządzania wolnym czasem, które poprowadzi Nelly Chojnowska.

Jadwiga Nowińska – koordynator projektu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie