Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

W związku z realizacją przez CARITAS Srokowo  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 informujemy, że skierowania na żywność będą wydawane od                     

2 listopada 2020r.

Zgodnie z Wytycznymi realizacji Podprogramu 2020 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego,  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Druk oświadczenia o dochodach można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie Plac Rynkowy 14,  codziennie od 8:00 do 15:00 (druki wyłożone są na stoliku w holu ośrodka).

Jednocześnie informujemy, że wypełnione oświadczenia/zaświadczenia o dochodach (dochód netto z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania) należy składać do urny wystawionej w tym celu w holu ośrodka.

Podczas składania dokumentów w holu ośrodka może przebywać jedna osoba.

Odbiór skierowania należy uzgadniać telefonicznie z pracownikiem socjalnym:

Anna Soroczyńska- 89 754 45 34 lub 517 669 048; email: soroczynska@gopssrokowo.pl
Elżbieta Sadowska – 89 754 45 34 lub 798 944 517; email: sadowska@gopssrokowo.pl
Katarzyna Żejmo – 89 754 45 34 lub 798 945 220; email: zejmo@gopssrokowo.pl
Wszelkie wątpliwości , zapytania należy wyjaśniać telefonicznie z pracownikiem socjalnym danego rejonu.

W związku ze wzrostem zarażeń koronawirusem  bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

-zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych
-zachowanie dystansu społecznego 1,5 m
-dezynfekcja rąk
-załatwianie spraw telefonicznie lub e-mailem

                                                                                                         

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Srokowie
Grażyna Jolanta Bień

Pliki do pobrania