16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet - Kampania "Biała wstążka"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

W dniach 25.XI – 10.XII. co roku na całym świecie organizowane są obchody Międzynarodowe 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet- Kampania "Biała wstążka".

Kampania "Biała Wstążka" skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania "Biała Wstążka" to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, tłumaczył ,że to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Gdy chronimy kobiety - ofiary przemocy domowej- to też chronimy dzieci. Wiele dzieci doznaje urazów, gdy próbuje bronić swojej matki. Często czują się odpowiedzialne za przemoc, Myślą, że są przyczyną takiego zachowania swoich rodziców.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie w ramach Kampanii „Biała wstążka” organizuje:

  1. Konkurs plastyczny i poetycki w szkołach pt. " Rodzina moich marzeń".
  2. Zostanie uruchomiona w Gimnazjum „skrzynka korczakowska” i kącik prawny o tematyce kampanii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  3. Od dnia 25.XI.2016 mieszkańcy Gminy Srokowo w szczególności mężczyźni ,którzy przeciwstawiają się przemocy wobec kobiet będą obdarowywani plakietką z symbolem "Biała wstążka"
  4. "Otwarte Drzwi" w dniu: 07.12.2017r. w godz. 14:00-18:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Srokowo - dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, można również dzwonić-nr tel. 89 754 45 33 lub 89 754 45 34

Zapraszamy mieszkańców Gminy Srokowo włączenia się do Kampanii oraz zapraszamy na spotkanie w ramach "Otwartych Drzwi" tych mieszkańcy Gminy Srokowo, którzy chcą porozmawiać na temat przemocy lub uzyskać informację, porady.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień

Galeria

  • Powiększ zdjęcie