Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Ogłoszenia

Artykuły

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 22 stycznia 2021r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Caritas Srokowo będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Produkty, które będą wydawane to:

-groszek z marchewką,
-olej,
-ser podpuszczkowy,
-fasolka  po bretońsku,
-mleko,
-szynka drobiowa
-filet z makreli w oleju,
-makaron

 Żywność można pobrać na podstawie wydanego skierowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie.

20 stycznia 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie, informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:
• od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, (za pośrednctwem PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej)
• od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej (formularze wniosków będą dostępne w pokoju nr 1 świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, Plac Rynkowy 14)
WAŻNE! Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

4 stycznia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2021/2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2021

Wójt Gminy Srokowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2021.

11 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2021

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025

Wójt Gminy Srokowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.

11 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025