Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Terminy i wysokość stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do grudnia  oraz od stycznia do czerwca  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium kształtuje się w granicach od 104,00 zł. do 260,00 zł. miesięcznie.