Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:
- oświadczenie lub wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
- wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
- oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów!