Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374.) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego: