Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Artykuły

Wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii

Przejdź do - Wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii

Diagnoza, konsultacje,  terapia indywidualna dla osób uzależnionych i ich rodzin

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Ewa Brysacz-Mielnik

przyjmuje we wtorki od 9:00 do 13:00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Plac Rynkowy 14, Srokowo

Spotkania można ustalać osobiście lub telefonicznie
Tel. 89 754 45 33 lub 34

3 stycznia 2019