Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Kierownik

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie

Grażyna Jolanta Bień

tel. 89 754 45 33

e-mail: kierownik@gopssrokowo.pl