Terminy i wysokość stypendium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do grudnia  oraz od stycznia do czerwca  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium kształtuje się w granicach od 104,00 zł. do 260,00 zł. miesięcznie.