Pracownicy ośrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

Informacje dodatkowe

Grażyna Jolanta Bień

Kierownik

89 754 45 33

kierownik@gopssrokowo.pl

 

Katarzyna Żejmo

Pracownik socjalny

89 754 45 34

zejmo@gopssrokowo.pl  

Elżbieta Sadowska

Pracownik socjalny

89 754 45 34

sadowska@gopssrokowo.pl

 

Anna Soroczyńska

Pracownik socjalny

89 754 45 34

soroczynska@gopssrokowo.pl

 

-

Asystent rodziny

 - asystent@gopssrokowo.pl  

Marzena Oracz

Samodzielny referent ds. świadczeń wychowawczych 500+, dobry start, stypendia socjalne dla uczniów, Karta Dużej Rodziny

89 754 45 27

fa@gopssrokowo.pl

 

Barbara Gbur

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń, Dobry Start, funduszu alimentacyjnego

89 754 45 27

sr@gopssrokowo.pl

 

Joanna Olszewska

Samodzielny referent

89 754 45 41

olszewska@gopssrokowo.pl

 

Iwona Bepirszcz

Główna księgowa

89 754 45 41

ksiegowosc@gopssrokowo.pl

 
Jadwiga Nowińska

Koordynator Klubu Integracji Społecznej i projektu

89 754 45 42

kis@gopssrokowo.pl

 
 -

Zespół Interdyscyplinarny

 - zi@gopssrokowo.pl  
Hubert Wnorowski

Radca prawny

 -  - Przyjmuje interesantów w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 8:00 - 12:00

Henryka Kamińska

Opiekunka domowa

-

-