Postępowanie w sprawie KDR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Zmiana danych zawartych w Karcie - wymaga przyznania nowej Karty.
  2. Karta zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona – wydaje się duplikat karty.
  3. Posiadacze Karty są zobowiązani o informowaniu  wszystkich zmian mających wpływ na posiadanie Karty do właściwej  Gminy. W przypadku ustalenia utraty przez rodzinę uprawnień –  na podstawie wydanej decyzji należy zwrócić Gminie Kartę.
  4. W przypadku zagubienia lub utraty karty – uprawniony dokumentuje oświadczeniem o braku możliwości zwrotu Karty.

 Ogólnopolska Karta Dużej rodziny uprawnia do zniżek na terenie całego kraju, aktualny katalog zniżek publikuje strona  www.rodzina. gov.pl