Terminy składania wniosków i wypłat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA  DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021 

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, że wnioski na okres świadczeniowy 2019/2021  będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na  okres 2019/2021 (t.j. od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane) są przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Formularze wniosków wraz z załączonymi oświadczeniami będą wydawane od 15 lipca 2019 r. oraz wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 1 świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie, Plac Rynkowy 14. bądź z informacjami ww. zakresie można zapoznać na stronie internetowej:  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/.