Klub Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dotycząca II edycji projektu

Przejdź do - Informacja dotycząca II edycji projektu

Informujemy, że w styczniu 2019 r. rozpoczniemy nabór uczestników do drugiej edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

31 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca II edycji projektu

Harmonogram kursów zawodowych / kwalifikacyjnych na 2018 rok

Przejdź do - Harmonogram kursów zawodowych / kwalifikacyjnych na 2018 rok

Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Przejdź do - Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

13 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” rozpoczęło od kwietnia cykl szkoleń warsztatowych. Warsztaty poprzedziły  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które  poprzez  diagnozę , sytuację funkcjonowania społecznego i zawodowego, określą kompetencje, zasoby, trudności, problemy predyspozycje, potrzeby i oczekiwania  u uczestników projektu.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Zapraszamy do udziału

4 kwietnia 2018