Jesteś tutaj: Start / Nabór do pracy

Nabór do pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Przejdź do - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny
27 lutego 2020

Informacja o wynikach naboru

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie o wyniku naboru na stanowisko nr ogłoszenia 3.2019

15 listopada 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Określenie stanowiska
Asystent rodzinny –  pełny etat, zadaniowy system czasu pracy.

Wymagania kandydata
Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny powinny spełniać następujące wymagania:
Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1111 ze zm.) asystentem rodziny może być osoba, która spełnia określone warunki zawarte w ustawie,

  1. posiada

-posiada obywatelstwo polskie
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki w rodzinie lub praca socjalna,
-wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresy pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej- 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
  1. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny

Określenie stanowiska
Asystent rodzinny –  pełny etat, wymiar czasu pracy, w systemie zadaniowym oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych.
Forma zatrudnienia –umowa o pracę na czas określony.
Przewidywany okres zatrudnienia – 01.08.2019 r. – 31.12.2019r. z możliwością przedłużenia umowy.

8 lipca 2019
Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie zatrudni Asystenta Rodziny