Ochrona Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych GOPS w Srokowie

Administratorem  Państwa danych osobowych  jest  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Srokowie reprezentowany   przez Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie. Dane kontaktowe: adres pocztowy – Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo , e-mail kierownik@gopssrokowo.pl,  tel. 89 754 45 33,  adres strony internetowej www.gopssrokowo.pl .

Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie . Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony  Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie: Marcin Konieczny, e-mail iodo@gopssrokowo.pl, adres pocztowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo, korespondencja z dopiskiem Inspektor Danych osobowych, tel. 89 754 45 33.

Pliki do pobrania